Реконструкцуя на Българския финансов и културен дом, Москва

Обектът ще бъде обновен и модернизиран съгласно изискванията на руския държавен стандарт с цел в него да се създаде многофункционален център за обмен на информация и предоставяне на услуги. Основните направления на центъра са: култура, туристически и авиационни услуги, застрахователни услуги и финанси.

Финансиране на съвместни и индивидуални проекти на територията на България и Русия, център за връзка и бизнес-връзки, търговско посредничество между руски и български предприятия.

Създаването на този център, подкрепено от една страна от "Химимпорт", с неговите традиционно добри връзки с руските партньори и в съчетание от друга страна с експлоатацията му от "България Еър", в качеството му на свързващ бизнес и културен мост между двете страни, изразява нашето желание да възстановим нарушените през последните 15 години икономически и културни връзки между България и Русия.

Енергопроект АД

ЕНЕРГОПРОЕКТ АД
1407 София, бул. Джеймс Баучер №51
Тел. +359 2 960 78 00

ДДС № BG 831367237
ЕИК 831367237

Управителен съвет:
Никола Стоилов
Живко Желязков
Магдалена Илкова

Финансов директор:
Руско Кузмов


ПОРТФОЛИО