ТЕЦ “Сливен”

ТЕЦ “Сливен”

ТЕЦ “Сливен” е централа с комбинирано топло- и електропроизводство с обща топлинна мощност 427 Gkal/h и 30 MW електрическа мощност. Строителството на Топлоелектрическата Централа в гр. Сливен е започнало на 28 Май 1966г. В началото на месец Юни 1969 година започват първите единични изпитания на спомагателните съоръжения. Официалното откриване на централата се е състояло на 28 Август същата година.

Енергопроект АД

ЕНЕРГОПРОЕКТ АД
1407 София, бул. Джеймс Баучер №51
Тел. +359 2 960 78 00

ДДС № BG 831367237
ЕИК 831367237

Управителен съвет:
Никола Стоилов
Живко Желязков
Магдалена Илкова

Финансов директор:
Руско Кузмов


ПОРТФОЛИО