Проект разширение и реконструкция на международно летище Казан

Град Казан е столица на Република Татарстан, която е част от Руската Федерация. Населението му наброява над 1 млн. жители. Благодарение на многото природни ресурси в региона и на географското си положение, той привлича все по-голям трафик не само на вътрешни, но и на международни авиолинии. През 2013г. Казан предстои да бъде домакин на Лятната Универсиада, организирана от Международната университетска спортна федерация (FISU). Събитието ще привлече световното внимание , което налага нуждата от подходящ вход към града, достъпен за целия свят, и необходимостта Международно Летище Казан да се опита да отговори на тези нужди.

Концепцията за развитие на Международно Летище Казан е разработена от Фрапорт АГ по поръчка на Българска Авиационна група и Правителството на Република Татарстан. Създаденият проект- Генерален план се състои от два основни подетапа: Етап 1- Строителство на терминал „1А” с двуетажен и открит паркинг и Етап 2- Разработка на проекта на терминал „1Б” с покрит и открит паркинг.

При Етап 1 се извършва строителство на терминал „1А”, на изток от съществуващия Терминал 1 с двуетажен паркинг за 220 автомобила и открит паркинг за 360 автомобила и 30 автобуса. Терминал 1А е главният терминал на Летище Казан. Той обслужва повечето въздушни линии, включително и Lufthansa. Изграждането на ново терминално крило- Терминал 1А е от първостепенна значимост и драстично ще облекчи напрежението на стария Терминал 1. Строежа на новата сграда започва на 27.09.2009г. със заповед на министър-председателя на Татарстан и трябва да приключи до м.Октомври 2011г.

В настоящата архитектурно-планировъчна концепция за Терминал 1А на Международно летище „Казан”са представени технологичните решения на процеса на обслужване на пътниците и обработката на багажа, решения за функционално разделение на площите, базирани на изискванията на МАТА (Международна асоциация за въздушен транспорт) и отчитайки руските норми за проектиране.

Схемата на Генералния план освен за Терминал 1А е и концепция на проекта за реконструкция и разширение на зоната за пътници на зоната пред аерогарата на летището.

Зоната пред аерогарата пред Терминал 1А се характеризира с удобна организация на движението на транспорта и разделяне на потока на лични и служебни автомобили, както и с наличие на покрит паркинг на две нива за 220 автомобила.

Планира се пътническият терминал да обслужва 1,2 млн. пътници годишно, в частност 600 пътници (на кацане и излитане) в пиковите часове както по международните, така и по вътрешните авиолинии при задължително спазване на изискванията по обслужване на пътниците в зоните категория „С”, съгласно класификацията на ІАТА. При проектиране на летището са били взети пред вид всички мероприятия за осигуряване на свободно придвижване и достъп на трудно мобилни лица.

Основни технико-икономически показатели:

 • прилежаща територия – 9,5 ха
 • площ за строителство на сградите – 10 000 кв.м
 • обща площ на Терминал 1А – 14 700 кв.м
 • обща площ на паркинга – 6 500 кв.м
 • строителен обем – 134 640 куб.м
 • годишна пропускателна способност – 1 200 000 пътници;
 • пропускателна способност на пиковия час – 600 пътници на час (кацане и излитане)
 • съотношение на пътнико-потока: 40 % (международни линии) към 60 % (вътрешни линии)
 • брой контролирани входове – 2 бр.
 • брой изходи за качване в самолета – 4 бр.

Решенията по Генералния план са приети, като са отчетени следните принципи:

 • оптимално използване на територията;
 • икономичност на фазите на развитие;
 • конфигурационно планиране на схемата за използване на площите;
 • строго разпределение на зоните на площта пред летището.

На територията на Летище Казан Терминал 1А се изграждат:

 • зала за чакане на кацащи/излитащи (международни и вътрешни)
 • офисна зона;
 • зона за опашки в зоната за регистрация
 • багажно отделение за кацащи/излитащи (международни и вътрешни)
 • зона за безопасност и митнически контрол
 • стерилни зони
 • търговска зона (площта за търговска дейност, кафе-барове, fast food, сувенири, duty free)
 • зона за медицински и санитарен контрол
 • зона за служебен корпус и администрация
 • комуникационни възли
 • санитарни възли
 • зона за представителства на авиокомпании
 • представителства на компании по наемане на автомобили (Rent d Car), такси, ангажиране на хотел, павилиони за вестници и телефонни услуги и т.н.
 • зона за администрацията на летището и зона със служебно предназначение
 • зона „Бизнес-класа”
 • стая за молене
 • аптека
 • стая за майки с деца

Концепцията на терминала предполага линейна конструкция на сградата с едно ниво на обслужване както на пътниците, така и на багажа.

Помещенията са проектирани с осигуряване на максимална степен на безопасност както при въздушното, така и при наземното обслужване, както и наличие на пълен контрол върху авиационната безопасност.

Принципите за изграждане на архитектурният образ на Терминал 1А се формират от следните показатели:

 • пластичност
 • функционалност
 • структурен конструктивизъм
 • въздушност / проветряемост на вътрешните пространства
 • ясно ориентирани помещения, отговарящи на психологията на пътниците
 • простота на дизайна и детайлите
 • съвременна архитектура на сградата на аерогарата
 • фасадна структура на плоскостните съоръжения с отразяващи свойства и термостатични характеристики
 • термоизолация на всички ограждащи фасадни стъклени плоскости на принципа на „въздушна термовъзглавница”
 • ефикасна звукоизолация от шума на самолетните двигатели
 • спазване на нормативната база на Руската Федерация относно екологичния, топлинен и звуков ефект.

При Етап 2 се разработва проекта на терминал „1Б”, предвиждащ разрушаване на съществуващия Терминал 1 и строителството на негово място на нова напълно функционална и оперативна терминална сграда - „1Б”. Освен това се планира строителството на покрит паркинг за 500 автомобила, както и открит паркинг за 400 автомобила. Планирано е изпълнението на този етап от проекта: ”Разширение и Реконструкция на Международно Летище Казан” да започне при приключване на Терминал 1А през 2010г. и да приключи най- късно към началото на 2013г.

По време на строителството на Терминал „1А” и „1Б” ще бъдат запазени съществуващата кула за Управление на въздушното движение и прилежащата й сграда на Териториален център за Управление на въздушното движение. Тези съоръжения ще бъдат реставрирани с цел да отговарят на съвременните стандарти и на общия вид на ансамбъла от здания на Международно летище „Казан”. Пътническите терминали ще бъдат със стандарт 5*, еквивалентен на код С+ на IATA. Окончателното завършване на строителството на всички съоръжения е планирано за края на 2012 година във връзка с провеждането на Световната Универсиада – 2013 година в град Казан.

Бъдещото Международно Летище Казан ще бъде представително и ефективно за пътниците и операциите на него. То ще разполага с всички съоръжения, необходими, за да се гарантират максимални сигурност и безопасност, но въпреки това ще предразполага пътниците да използват предлаганите удобства. Проекта се изготвя, като се има в предвид, че Международно Летище Казан е „Международната врата на Република Татарстан” и ще остави в световното общество подходящо впечатление за високото ниво на столицата на Република Татарстан – град Казан!

Енергопроект АД

ЕНЕРГОПРОЕКТ АД
1407 София, бул. Джеймс Баучер №51
Тел. +359 2 960 78 00

ДДС № BG 831367237
ЕИК 831367237

Управителен съвет:
Никола Стоилов
Магдалена Илкова

Финансов директор:
Руско Кузмов


ПОРТФОЛИО