Ветропарк -с.Крушари, 52 MW

Ветропарк -с.Крушари, 52 MW

Вятърни турбини за производство на електроенергия ще бъдат изградени в община Крушари. Разработен е идеен проект и се очаква доклад за оценка въздействието върху околната среда.

Енергопроект АД

ЕНЕРГОПРОЕКТ АД
1407 София, бул. Джеймс Баучер №51
Тел. +359 2 960 78 00

ДДС № BG 831367237
ЕИК 831367237

Управителен съвет:
Никола Стоилов
Живко Желязков
Магдалена Илкова

Финансов директор:
Руско Кузмов


ПОРТФОЛИО