Услуги

  1. Енергетика
  2. Гражданско и транспортно проектиране
  3. Устройствено планиране
  4. Нови и възобновяеми енергийни източници

 

 

Основни услуги, предлагани от „Енергопроект” АД:


•  проектиране в сферата на гражданското и транспортно строителство – административни и жилищни сгради, летища, пристанища

•  управление на строителството

•  предпроектни проучвания и проучване на осъществимостта

•  обследване за установяване на техническите характеристики

•  финансово-икономически оценки и бизнес-планове

Енергопроект АД

ЕНЕРГОПРОЕКТ АД
1407 София, бул. Джеймс Баучер №51
Тел. +359 2 960 78 00

ДДС № BG 831367237
ЕИК 831367237

Управителен съвет:
Никола Стоилов
Магдалена Илкова

Финансов директор:
Руско Кузмов


ПОРТФОЛИО