Партньори

 1. АЕЦ "Козлодуй" ЕАД
 2. ТЕЦ "Марица Изток" 2 EАД
 3. ТЕЦ-Енел "Марица Изток" 3
 4. "Лукойл Нефтохим" АД
 5. ТЕЦ "Марица 3" АД- Димитровград
 6. "НЕК" ЕАД
 7. ТЕЦ "Варна" АД
 8. "Сименс България" ЕООД
 9. ТЕЦ "Бобов дол" АД
 10. "Овергаз" АД
 11. "Топлофикация Пловдив" ЕАД
 12. "Топлофикация Ловеч" ЕАД
 13. "Топлофикация Плевен" ЕАД
 14. "Топлофикация Разград" ЕАД
 15. "Топлофикация Враца" ЕАД
 16. ТЕЦ "Свилоза" АД
 17. "Топлофикация Бургас" ЕАД
 18. "Топлофикация Сливен" ЕАД
 19. "Топлофикация Казанлък" ЕАД
 20. "Топлофикация София" АД
 21. Агенция за приватизация
 22. ДП "РАО"
 23. "Слънчеви лъчи Провадия" АД
 24. "Неохим" АД
 25. "Българска петролна рафинерия" ЕООД
 26. "Нафтимекс интернешънъл" АД
 27. "Химимпорт ойл" АД
 28. "Хемус еър" ЕАД
 29. "Проучване и добив на нефт и газ" АД
 30. "Леспорт Варна" АД
 31. "Топлофикация Велико Търново" АД
 32. "Топлофикация Русе" АД
 33. "Винпром Пещера" АД
 34. Международно летище Казан
 35. Регирунгсбаумайстер Шлегел Гмбх

Енергопроект АД

ЕНЕРГОПРОЕКТ АД
1407 София, бул. Джеймс Баучер №51
Тел. +359 2 960 78 00

ДДС № BG 831367237
ЕИК 831367237

Управителен съвет:
Никола Стоилов
Магдалена Илкова

Финансов директор:
Руско Кузмов


ПОРТФОЛИО