Контакти

Адрес: София, 1407,
бул. „Джеймс Баучер“ 51
Телефон: + 359 2 9607 800
E-mail: office@enpro.bg

Име
Е-мейл
Телефон
Запитване
 


View Енергопроект - АД на по-голяма карта

Енергопроект АД

ЕНЕРГОПРОЕКТ АД
1407 София, бул. Джеймс Баучер №51
Тел. +359 2 960 78 00

ДДС № BG 831367237
ЕИК 831367237

Управителен съвет:
Никола Стоилов
Магдалена Илкова

Финансов директор:
Руско Кузмов


ПОРТФОЛИО