Проектиране на конвенционални централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия

България има богат опит в комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия. Тази технология е широко разпространена в повечето топлофикационни и промишлени централи.

В повече от 60-годишната си история “ЕНЕРГОПРОЕКТ” – АД е натрупал изключителен опит на в проектирането на ко-генерационни централи. Практически всички топлофикационни и промишлени централи с комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия частично или изцяло са проектирани от ЕНЕРГОПРОЕКТ.

Енергопроект АД

ЕНЕРГОПРОЕКТ АД
1407 София, бул. Джеймс Баучер №51
Тел. +359 2 960 78 00

ДДС № BG 831367237
ЕИК 831367237

Управителен съвет:
Никола Стоилов
Магдалена Илкова

Финансов директор:
Руско Кузмов


ПОРТФОЛИО