Участие в проекти с международно участие в чужбина

“ЕНЕРГОПРОЕКТ” е бил избран за супервайзор, консултант или проектант при изпълнението на редица проекти в чужбина, основно в Близкия Изток. Такива обекти са:

Проект Държава Възложител Извършени дейности
ТЕЦ Дерма Derma 2 и ТЕЦ Тобрук 2 Либия Секретариат по електрификация Бенгази Консултантски услуги  и супервизия
Язовир Ел Факия Алжир Министерство на водите, благоустройството и околната среда Супервизия
Системи в зоната на водохващане на река Хабур Сирия Министерство на земеделието Предпроектно проучване, технически проект и тръжна документация
ВЕЦ “Снубар” Сирия Министерство на Irrigation Идеен и работен проект и тръжна докумчентация
Draa-El-Kiffane/Djemaa-Aval Водопреносна мрежа Алжир Министерство на Оборудването Работен проект и изготвяне на тръжна документация
Подбор на експерти за проектирането на части от енергийната система Сирия Държавна агенция за електрификация Консултантски услуги и проектиране
Преместване на 2x16 MW газови турбини ОАЕ   Консултантски услуги
Преместване на 1x12 MW газова турбина Йордания   Консултантски услуги и проектиране

Енергопроект АД

ЕНЕРГОПРОЕКТ АД
1407 София, бул. Джеймс Баучер №51
Тел. +359 2 960 78 00

ДДС № BG 831367237
ЕИК 831367237

Управителен съвет:
Никола Стоилов
Магдалена Илкова

Финансов директор:
Руско Кузмов


ПОРТФОЛИО