Ветрогенераторни централи

Известно е че, по-голямата част от традиционно произвежданото електричество е продукт на термалната енергия. Този метод за добив на енергия допринася за натрупването на големи количества C02 в атмосферата. Нашите изчерпаеми ресурси (въглища, нефт и други) се изразходват, а околната среда се замърсява. Но вятърът е чист и вечен, ветровите енергийни системи никога няма да изразходват ограничените ни ресурси, няма да се генерира C02, да се вреди на хората и да се унищожава природата.

Енергопроект АД

ЕНЕРГОПРОЕКТ АД
1407 София, бул. Джеймс Баучер №51
Тел. +359 2 960 78 00

ДДС № BG 831367237
ЕИК 831367237

Управителен съвет:
Никола Стоилов
Магдалена Илкова

Финансов директор:
Руско Кузмов


ПОРТФОЛИО